Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NASZE MIEJSCA NASZE KSIĘGI

Celem Programu "Nasze miejsca, nasze księgi" jest wypracowanie i użycie form i działań edukacji kulturowej do tworzenia i wzbogacania kapitału społecznego i kreatywnego. Proces kształcenia i praktycznego działania, w który zaangażowane będą różne wiekowo grupy uczestników, polegać będzie na rozpoznaniu, a następnie tworzeniu form społecznej aktywności kulturowej wykorzystujących najważniejszy zasób kulturowy Warmii i Mazur. Jest nim pamięć kulturowa i historyczna. Zadanie "Nasze miejsca, nasze księgi" realizowane będzie w Ornecie, a następnie replikowane do innych środowisk regionu. Polegać będzie na tworzeniu, wykorzystując lokalną wiedzę, pamięć i opowieści mieszkańców, lokalnych form świąt, zgromadzeń, wystaw, działań plastycznych i teatralnych w przestrzeni miasta, a także programów edukacji kulturowej opartych o wymianę i współpracę międzypokoleniową.

Głównym celem, który stawiamy przed naszym zadaniem "Nasze miejsca, nasze księgi" jest wypracowanie i upowszechnienie praktyki tworzenia lokalnych projektów animacji i edukacji kulturalnej. Ich źródłem i punktem wyjścia będą lokalne zasoby kulturowe, a efektem - tworzenie przez społeczność lokalną różnorodnych form ekspresji artystycznej własnego dziedzictwa. Zadanie "Nasze miejsca, nasze księgi" podjęliśmy mając na względzie dwie podstawowe przesłanki:

1.Specyfikę kulturową regionu wynikającą z uwarunkowań historycznych powodujących trudności z wykorzystywaniem dziedzictwa lokalnego, które nie daje oczywistego poczucia tożsamości i przynależności.

2. Koncentracja aktywności kulturalnej w małych ośrodkach Warmii i Mazur na organizacji festynów i lokalnych festiwali, których głównym celem jest podkreślenie atrakcyjności turystycznej, a formy najczęściej wykorzystują proste schematy rozrywki masowej.

Program planowany na lata 2018-2020 finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazurskiego. Partnerami w realizacji projektu są Stowarzyszenie „Tratwa”, Miejski Dom Kultury w Ornecie, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ornecie, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie „Ornecianie” oraz ornecka młodzież.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny